Grodzice gorącowalcowane GU


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą, która obejmuje specjalistyczne grodzice gorącowalcowane GU. Są to elementy, które można wykorzystać w budownictwie drogowym jako konstrukcje tymczasowe, czyli m.in. zabezpieczenie wykopów.

Coraz częściej grodzice gorącowalcowane stosuje się także jako integralne fragmenty konstrukcji tworzonego obiektu, jak np. konstrukcje stałych ścian tunelowych. Znajdują także zastosowanie w budownictwie podziemnym i przeciwpowodziowym, idealnie pełniąc swoją funkcję w różnych warunkach.

Grodzice GU
Grodzice b szerokość h wysokość t grubość ścianki s grubość ścianki Pole przekoroju ścianki Masa grodzica Ścianka Wskaźnik wytrzymałości ścianki Wy Moment bezwładności Iy Moment statyczny Plastyczny wskaźnik wytrzymałości
mm mm mm mm cm2/m kg/mb kg/m2 cm3/m cm cm3/m cm3/m
GU 7-600 600 309,0 7,5 6,4 99,7 47,0 78,3 735 11350 435 890
GU 8-600 600 309,0 8,5 7,1 110,0 51,8 86,4 820 12690 485 995
GU 9-600 600 309,0 9,5 7,9 121,0 57,0 95,0 910 14060 540 1105
GU 12-500 500 340,0 9,0 8,5 144,2 56,6 113,2 1155 19640 680 1390
GU 13-500 500 340,0 10,0 9,0 155,0 60,8 121,7 1260 21390 740 1515
GU 15-500 500 340,0 12,0 10,0 176,5 69,3 138,6 1460 24810 855 1755
GU 16-400 400 290,0 12,7 9,4 197,3 62,0 154,9 1560 22580 885 1815
GU 18-400 400 292,0 15,0 9,7 220,8 69,3 173,3 1785 26090 1015 2080
GU 6N 600 309 6,0 6,0 89,0 41,9 69,9 9 670 625 375 765
GU 7N 600 310 6,5 6,4 93,7 44,1 73,5 10 450 675 400 825
GU 7S 600 311 7,2 6,9 100,3 46,3 77,1 11 540 740 440 900
GU 8N 600 312 7,5 7,1 103,1 48,5 80,9 12 010 770 460 935
GU 8S 600 313 8,0 7,5 107,8 50,8 84,6 12 800 820 490 995
GU 13N 600 418 9,0 7,4 127,2 59,9 99,8 26 590 1270 755 1535
GU 14N 600 420 10,0 8,0 136,5 64,3 107,1 29 410 1400 830 1685
GU 15N 600 422 11,0 8,6 145,9 68,7 114,5 32 260 1530 910 1840
GU 16N 600 430 10,2 8,4 154,2 72,6 121,0 35 950 1670 980 1988
GU 18N 600 430 11,2 9,0 163,3 76,9 128,2 38 650 1800 1055 2134
GU 20N 600 430 12,2 9,5 172,3 81,1 135,2 41 320 1920 1125 2280
GU 21N 600 450 11,1 9,0 173,9 81,9 136,5 46 380 2060 1195 2422
GU 22N 600 450 12,1 9,5 182,9 86,1 143,6 49 460 2200 1275 2580
GU 23N 600 450 13,1 10,0 192,0 90,4 150,7 52 510 2335 1355 2735
GU 27N 600 452 14,2 9,7 206,8 97,4 162,3 60 580 2680 1525 3087
GU 28N 600 454 15,2 10,1 216,1 101,8 169,6 64 460 2840 1620 3269
GU 30N 600 456 16,2 10,5 225,6 106,2 177,1 68 380 3000 1710 3450
GU 31N 600 452 18,5 10,6 233,3 109,9 183,2 69 210 3065 1745 3525
GU 32N 600 452 19,5 11,0 242,0 114,1 190,2 72 320 3200 1825 3687
GU 33N 600 452 20,5 11,4 251,3 118,4 197,3 75 410 3340 1905 3845
GU 16-400 400 290 12,7 9,4 197,3 62,0 154,9 22 580 1560 885 1815

Własności mechaniczne walcowanych na gorąco grodzic wg PN EN 10248-1


Gatunek stali 1) Granica plastyczności min Reh Wytrzymałość na rozciąganie Min. Rm
N/mm2 N/mm2
S 240 GP 240 340
S 270 GP 270 410
S 320 GP 320 440
S 355 GP 355 480

Profil Wymiary A Gsp Gw Iy Wel,y Sy Wpl,y
b h t s
mm mm mm mm cm2/m kg/m kg/m2 cm4/m cm3/m cm3/m cm3/m
GU 6N 600 309 6,0 6,0 89,0 41,9 69,9 9 670 625 375 765
GU 7N 600 310 6,5 6,4 93,7 44,1 73,5 10 450 675 400 825
GU 7S 600 311 7,2 6,9 100,3 46,3 77,1 11 540 740 440 900
GU 7HWS 600 312 7,3 6,9 100,7 47,4 79,1 11 620 745 445 910
GU 8N 600 312 7,5 7,1 103,1 48,5 80,9 12 010 770 460 935
GU 8S 600 313 8,0 7,5 107,8 50,8 84,6 12 800 820 490 995
GU 13N 600 418 9,0 7,4 127,2 59,9 99,8 26 590 1270 755 1535
GU 14N 600 420 10,0 8,0 136,5 64,3 107,1 29 410 1400 830 1685
GU 15N 600 422 11,0 8,6 145,9 68,7 114,5 32 260 1530 910 1840
GU 16N 600 430 10,2 8,4 154,2 72,6 121,0 35 950 1 670 980 1 988
GU 18N 600 430 11,2 9,0 163,3 76,9 128,2 38 650 1 800 1 055 2 134
GU 20N 600 430 12,2 9,5 172,3 81,1 135,2 41 320 1 920 1 125 2 280
GU 21N 600 450 11,1 9,0 173,9 81,9 136,5 46 380 2060 1 195 2 422
GU 22N 600 450 12,1 9,5 182,9 86,1 143,6 49 460 2 200 1 275 2 580
GU 23N 600 450 13,1 10,0 192,0 90,4 150,7 52 510 2 335 1 355 2 735
GU 27N 600 452 14,2 9,7 206,8 97,4 162,3 60 580 2 680 1 525 3 087
GU 28N 600 454 15,2 10,1 216,1 101,8 169,6 64 460 2 840 1 620 3 269
GU 30N 600 456 16,2 10,5 225,6 106,2 177,1 68 380 3 000 1 710 3 450
GU 31N 600 452 18,5 10,6 233,3 109,9 183,2 69 210 3 065 1 745 3 525
GU 32N 600 452 19,5 11,0 242,0 114,1 190,2 72 320 3 200 1 825 3 687
GU 33N 600 452 20,5 11,4 251,3 118,4 197,3 75 410 3 340 1 905 3 845
GU 16-400 400 290 12,7 9,4 197,3 62,0 154,9 22 580 1 560 885 1 815
GU 18-400 400 292 15,0 9,7 220,8 69,3 173,3 26 090 1 785 1 015 2 080

A Powierzchnia przekroju poprzecznego
Gsp Ciężar pojedynczej grodzicy
Gw Ciężar ściany
Iy Moment bezwładności względem osi obojętnej y-y
Wel,y Sprężysty wskaźnik wytrzymałości na zginanie
Sy Moment statyczny względem osi y-y
Wpl,y Plastyczny wskaźnik wytrzymałości na zginanie