Rury zgrzewane bez szwów / ze szwem


Wszystkie modele rur bezszwowych, wykonywane przez firmę Hossa-stal, dostarczane są Klientom w postaci modeli dysponujących końcami o powierzchni ukosowanej bądź też czołowej prostej. Każdy, bez wyjątku, na ostatnim etapie produkcyjnym poddawany jest próbie szczelności oraz ocenie zgodności z obowiązującymi normami – przede wszystkim europejskimi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów pozostajemy gotowi do przygotowania rur bezszwowych o szerokim zakresie średnicy zewnętrznej – od 21,3 mm do 508 mm. Pozwoli to Państwu złożyć zamówienie o parametrach w pełni odpowiadających indywidualnym oczekiwaniom.

Dostępność różnych gatunków stali, którą pozyskujemy od zaufanych producentów i hurtowni, pozwala nam przygotować rury bez szwów w taki sposób, aby swoją specyfikacją techniczną oraz właściwościami mechanicznymi dostosowywały się one do indywidualnych oczekiwań Klienta. Dotyczy to zarówno granicy plastyczności poszczególnych realizacji, jak i wytrzymałości na rozciąganie. Ponadto, pragniemy zaznaczyć, że wszystkie modele rur bezszwowych wyróżniają się ponadprzeciętną odpornością na oddziaływanie niekorzystnych czynników zewnętrznych – tak mechanicznych, jak i chemicznych, biologicznych czy też atmosferycznych.

Rury stalowe ze szwem - PN-EN 10210-1,2 Na konstrukcje stalowe

Opis normy Kształtowniki zamknięte wykonane ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Wytwarzanie Kształtowniki zamknięte należy wytwarzać bez szwu lub ze szwem.
Stosowane gatunki Stale niestopowe:
S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H
Stale drobnoziarniste:
S275NH, S275NLH, S355NH, S355NLH, S460NH, S460NLH
Wymiary i tolerancje Średnica zewnętrzna D +/- 1% z minimum +/- 0,5mm i maksimum +/- 10 mm ścianka
-10%/ górna odchyłka ograniczona odchyłką masy
Masa +/- 6 %
Długości rur Długość dowolna 4000 – 16000 z różnicą najwyżej 2000 na jednapozycję zamówienia
Długość przybliżona 4000 – 16000 +/- 500
Długość dokładna 2000 – 6000 -0/+ 10mm
Pow. 6000 -0/+ 15mm
Szczelność Brak wymogu przeprowadzenia badań szczelności.
Badania Wymagania obligatoryjne:
analiza wytopowa
próba rozciągania
próba udarności (pow. ścianki 6mm) (grupy J2, N, NL)
jakość powierzchni zewnętrznej oraz wymiary.
badania nieniszczące spoiny.

Wymagania opcjonalne: analiza kontrolna
analiza wytopowa: rozszerzona (tylko niestopowe)
próba udarności (JR i JO) (tylko niestopowe)
Należy dotrzymać maksymalnej wartości równoważnika węgla.
Materiał powinien być spawalny
Materiał powinien nadawać się do cynkowania ogniowego.
Naprawy przez spawanie (napawanie) na korpusie kształtownika są niedopuszczalne.

Rury stalowe bez szwów - PN-EN 10210-1,2 – konstrukcyjne

Opis normy Kształtowniki zamknięte wykonane ze stali konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.
Wytwarzanie Kształtowniki zamknięte należy wytwarzać bez szwu lub ze szwem.
Stosowane gatunki Stale niestopowe:
S235JRH, S275JOH, S275J2H, S355JOH, S355J2H
Stale drobnoziarniste:
S275NH, S275NLH, S355NH, S355NLH, S460NH, S460NLH
Wymiary i tolerancje Średnica zewnętrzna D +/- 1% z minimum +/- 0,5mm i maksimum +/- 10 mm ścianka
-10%/ górna odchyłka ograniczona odchyłką masy
Masa +/- 6 %
Długości rur Długość dowolna 4000 – 16000 z różnicą najwyżej 2000 na jedna pozycję zamówienia
Długość przybliżona 4000 – 16000 +/- 500
Długość dokładna 2000 – 6000 -0/+ 10mm
Pow. 6000 -0/+ 15mm
Szczelność Brak wymogu przeprowadzenia badań szczelności.
Badania Wymagania obligatoryjne:
analiza wytopowa
próba rozciągania
próba udarności (pow. ścianki 6mm) (grupy J2, N, NL)
jakość powierzchni zewnętrznej oraz wymiary.
badania nieniszczące spoiny.

Wymagania opcjonalne: analiza kontrolna
analiza wytopowa: rozszerzona (tylko niestopowe)
próba udarności (JR i JO) (tylko niestopowe)
Należy dotrzymać maksymalnej wartości równoważnika węgla.
Materiał powinien być spawalny
Materiał powinien nadawać się do cynkowania ogniowego.
Naprawy przez spawanie (napawanie) na korpusie kształtownika są niedopuszczalne.